Hướng dẫn sử dụng

Chấp nhận thanh toán các loại thẻ

Danh sách thiết bị và trình duyệt được hỗ trợ

Chrome Firefox Internet Explorer(8-11) Opera Safari
Android Supported Supported N/A Not Supported N/A
iOS Supported N/A Not Supported Supported
Mac OS X Supported Supported Supported Supported
Windows Supported Supported Supported Supported Not Supported

Lưu ý:

- Trình duyệt Internet Explorer, website hỗ trợ tốt nhất từ phiên bản 9 trở đi

- Website hiện tại hỗ trợ thanh toán tốt nhất trên PC và máy tính bảng